Delta toolbar 1.8.24.5

Delta toolbar 1.8.24.5

Delta – Shareware –
ra khỏi 10 phiếu
4 Stars User Rating
Delta tìm nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm tìm kiếm trực tuyến cuối cùng. Công nghệ tiên tiến cung cấp cho bạn tốt nhất của những gì các trang web cung cấp, và làm cho nó dễ dàng hơn hơn bao giờ hết để tìm kiếm chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Delta tìm đã hợp tác với một số gói phần mềm phổ biến nhất trong thế giới, cung cấp cho bạn tùy chọn cài đặt cài đặt tìm kiếm trong khi thiết lập và tạo cho họ cơ hội để cung cấp cho bạn các sản phẩm của họ miễn phí.

Tổng quan

Delta toolbar là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Delta.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.770 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Delta toolbar là 1.8.24.5, phát hành vào ngày 15/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/11/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.8.21.5, được sử dụng bởi 26 % trong tất cả các cài đặt.

Delta toolbar đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Delta toolbar đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Delta toolbar!

Cài đặt

người sử dụng 3.770 UpdateStar có Delta toolbar cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản